Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzach:
  • rezerwacji sal,
  • kontaktowym

jest Klub Czarma Owca, ul. Jaskółcza 13, Poznań.

Można skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt[MAŁPA]klub-czarnaowca.pl

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • rezerwowania sal,
  • kontaktu z Klubem.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do firm trzecich w celach marketingowych.
 3. Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celach kontaktowych i rezerwacji sal poprzez stronę Klubu Czarna Owca.